dr. Fellegi & Winkler

mediátor képzés

Intenzív, akkreditált mediátor képzés

a professzionális és tudatos konfliktuskezelésért

KÉPZÉSI IDŐPONTOK ITT

Következő alapképzés: 2019. január 28-30.

Következő továbbképzés: 2018. november 17.

Itt jelentkezhet.

Továbbképzéseink 2019-ben

végzett mediátorok részére

1. Üzleti mediáció - továbbképzés

Időpont: 2019. április 12., péntek délelőtt, 10-15 óráig.

Helyszín: a jelentkezőket időben, emailben értesítjük

Meghívott előadónk: Kertész Tibor,

Egy hallgatónk hívta fel Andrást korábban azzal, hogy miért nincs üzleti mediációs továbbképzés, őt nagyon érdekelné. András úgy érezte, hogy ez a hang a szívéből szól, lévén ő maga is inkább az üzleti életet képviseli, de nem ismert olyan előadót, akit hitelesnek érezne ebben a témában. A problémát felvetette Borcsának, aki kategorikusan azt mondta, hogy keressük meg Kertész Tibort, ha valaki, akkor ő az, de feltehetően úgysem fog ráérni. Kellemesen csalódtunk, Tibor nem csak ráért, de örült a megkeresésnek, és elvállalta, hogy egy félnapos továbbképzés keretében átadja tudásának egy részét a Dr. Fellegi & Winkler mediátorképzés hallgatóinak.

Kertész Tibor mediátor, több szakkönyv szerzője, mediációs tréner magyar és nemzetközi környezetben. Dolgozott mediátorként Magyarországon a Partners Hungary Alapítvány mediátoraként elsősorban családi és közösségi mediációs projektekben, az Igazságügyi Hivatalban a büntetőügyi mediáció szakmai vezetőjeként, az Egyesült Államokban pedig gazdasági és kártérítési mediációs ügyekben. Jelenleg Bécsben egy üzleti és munkaügyi mediációs szervezet vezetője. Címzetes egyetemi docensként mediációt oktat a Miskolci és a Bécsi Egyetem Jogi Karán. Több mint 1800 esetben járt el mediátorként. 

1.       modul (1,5 óra): Üzleti mediáció – szakmai háttér, előadás

  1. Kertész Tibor bemutatása / bemutatkozás

  2. Az üzleti mediáció mibenlétének meghatározása, szakmai alapvetések

  3. Az üzleti mediáció fajtái, csoportosítása

  4. Az üzleti mediáció sajátosságai, más mediációs területekkel szemben

  5. Az üzleti mediáció helyzete Magyarországon és Európában

  6. Emlékezetes esetek, fontos tapasztalatok – eseteken keresztül

  7. Kérdés-válasz

2.       modul (1,5 óra): szimulált esetgyakorlat(ok), az előadók mentorálásával

Valós mediációs ügyek eljátszása, a szerepek tisztázása, értékelés, szerepelők értékelése a tananyag alapján a trénerek segítségével. Egy konkrét ügyet szimulálunk „akvárium” módszer segítségével.

3.       modul (1,5 óra): esetmegbeszélések csoportokban

A szimulált eseteket és az azzal kapcsolatos mediációt a részvevők immár szerepükből kilépve utólagosan és csoportosan a trénerek segítségével kiértékelik, és levonják az üzleti mediációra vonatkozó speciális tanulságokat.

A továbbképzésen való részvételért 10 pont jár, ezt a végén átadott Tanúsítvánnyal ismerjük el. A továbbképzésünk az Igazságügyi Minisztérium által bejegyzett továbbképzés.

A képzés díja: 11 000 Ft

Jelentkezés: www.mediatoroktatas.hu/jel

2-3-4. Facilitátor Képzés Körbeszélgetések Levezetéséhez

azaz Kör-facilitátor alap-, haladó képzés és gyakorlati képzés

 

Időpontok: 2019. május 27-29.

2019. június 3-5.

2019. június 24-26.

Meghívott előadónk: Dr. Vajna Virág, mediátor, szenior tréner

Róla bővebben itt olvashattok.

Helyszín: Gyöngypatak Ház, Kemence (www.gyongypatakhaz.hu)

Ár: 135.000 Ft

Jelentkezés: www.mediatoroktatas.hu/jel

Mi kínálunk?

Mediátori munkánkban egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy nő az igény az olyan helyzetek iránt, amelyekben kisebb vagy nagyobb közösségek vesznek részt és beszélnek az őket érintő témákról, kérdésekről.

Évek óta vezetünk ilyen beszélgetéseket hagyományos mediátori eszközökkel.  Ezek során azt tapasztaltuk, hogy önálló módszerként egyre több lehetőség van Magyarországon is az ún. körbeszélgetések levezetésére.

A köröket hatékonyan alkalmazhatjuk iskolai, családi, települési, vállalati, szervezeti vagy egyéb civil közösségekben, akár nemzetközi szinten is.

Tervezett képzésünk fókuszában az úgynevezett körmódszer áll, amelynek világszerte számos típusa alakult ki. A tréning során elméleti és gyakorlati betekintést adunk a körmódszerben használatos technikákról, ennek filozófiájáról, valamint alkalmazási területeiről.

 

E körök eredete az őslakos indián törzsek máig meglévő gyakorlatára épül, ahol sokszor a törzsfőnök vállalja fel a facilitátori szerepet, átadva ezzel döntési hatalmát az érintett közösségnek. Gyakorlati munkánkat segítette, hogy közvetlenül olyan indián facilitátoroktól tanulhattunk a módszer szellemiségéről és technikáiról, akik maguk is ilyen köröket vezetnek, mind a mai napig.

A körök erejét használva beszélhetünk tisztázó, befogadó, visszafogadó, problémamegoldó, értékelő, tervező és számos egyéb témájú beszélgetésekről.

Valamennyi körtípus esetében közös pont, hogy a – mediációban megszokott – párbeszéd helyett, egy beszélő tárgy segítségével a kérdés és a szó körben halad. Ez lehetővé teszi, hogy valamennyi érintett megfogalmazhassa érzéseit, gondolatait, a hallgatók részéről pedig a probléma és egymás mélyebb megértését teszi lehetővé.

 

Tréningünk – reményeink szerint – nemcsak egy szakmai továbbképzés élményét nyújtja, hanem egy egymást támogató, szakmai közösség épülésével együtt lehetőség arra is, hogy kiszakadjunk a mindennapokból, feltöltődjünk és fókuszáltan nézzünk rá saját magunkra, mediátori szerepünkre, munkánkra és kihívásainkra.

 

Ha végzett mediátorként szeretne csatlakozni egy, Magyarországon jelenleg egyedülállónak számító képzéshez, ahol együtt tanulhatunk és tapasztalhatjuk meg a kör-facilitátori szerep egyediségét, valamint a közösségek erejét, várjuk szeretettel a 3 modulból álló képzésünkön!

A körök egy típusának részletes módszertani útmutatója, számos esettanulmánnyal, Fellegi Borbála és Szegő Dóra angol nyelvű, Békítőkörök levezetését bemutató facilitátori kézikönyve innen letölthető:

Hogyan?

Képzésünk rendhagyó abból a szempontból, hogy – ahogy a törzsi kultúrákban ismerten a közösség tagjai akár napokon keresztül együtt vannak – mi is egy, a városi élettől távollévő helyre „vonulunk el”,  hogy minden vonatkozásában megtapasztaljuk ennek a módszernek a valóságos erejét, át tudjuk magunkat adni egy holisztikusabb, „béketeremtői” attitűdnek, jelenlétnek.

Az interaktív tréning gerincét a saját élmények és gyakorlatok alkotják, amelyeket elméleti és szemléletbeli háttérrel támogatunk meg.

Hol?

A teljes ellátást nyújtó helyszín kiválasztásánál fontos szempontunk volt a nyugodt, természethez közeli környezet, amely lehetővé teszi a teljes magunkra és egymásra figyelést.

Kiknek?

Képzésünket elsősorban azoknak ajánljuk, akik mediátori vagy facilitátori végzettséggel rendelkeznek és szeretnék eszköztárukat bővíteni a közösségi konfliktuskezelés területén.

 A háromnapos képzés három, egynapos, önálló de egymásra épülő modulból áll. Az egyes modulokért 10, a háromnapos képzés elvégzéséért 30 továbbképzési pont jár a közvetítői névjegyzéken szereplő mediátoroknak. A képzést az Igazságügyi Minisztérium akkreditálta.

1.      nap: Elméleti képzés – alap, 10 óra

2.      nap: Elméleti képzés – haladó, 10 óra

3.      nap: Gyakorlati képzés, 10 óra

TÉMÁK A 3 NAPBAN:

ELMÉLETI TÉMÁK:

-          A körmodell eredete, filozófiája, szemlélete, alkalmazási területei, típusai

-          Nemzetközi kitekintés és jó gyakorlatok

-          Hogyan kapcsolódunk, hogyan kapcsolódhatunk? – A közösség fogalma, típusai, fontossága, egyediségek, a kör mint közösségteremtő eszköz

-          Szimbólumok, rituálék és ceremóniák a kör modellben

-          Ősi módszer modern közegben: hogyan vigyük át a kör szellemiségét modern világunk közösségeibe?

GYAKORLATI, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TÉMÁK:

-          A kör előkészítése

-          A kör érintettjeinek feltérképezése, meghívása és felkészítése

-          A kör fizikai körülményeinek megteremtése

-          Hogyan tervezzük és írjuk meg a kör forgatókönyvét?

-          A kör-facilitátor készségei, képességei

-          „A facilitátor az, aki én vagyok” – az önismeret szerepe a kör-facilitálásban

-          Társ-facilitáció körök levezetésében

-          Váratlan helyzetek a kör-facilitálás során

-          Kérdezéstechnikai gyakorlatok: Hogyan teszünk fel jó kérdéseket jól a körben?

-          Pszichológiai ismeretek és eltérő személyiségtípusok a körökben

-          Hogyan lesz emberek csoportjából közösség? Közösségépítő és kapcsolaterősítő technikák a gyakorlatban

GYAKORLATI MODUL:

Szimulált esetgyakorlatok eljátszása

-          kiscsoportokban

-          személyes és csoportos visszajelzések biztosításával

-          a trénerek mentorálásával

-          a trénerek saját praxisában felmerült esetek eljátszásával,

-          valamint a csoporttagok által behozott eseteken keresztül.

5. Válási mediáció - továbbképzés 

Várható időpont: 2019. november XX., szombat délelőtt, 9-14 óráig.

Meghívott előadónk: Dr. Ferenczy Annamária,

bíró, II. és III. Kerületi Bíróság

Azért Annamáriát kértük fel előadónak, mert szerettük volna, ha olyan praktizáló bíró vagy bírónő jön el hozzánk, aki amellett, hogy gyakorlatban ismeri az új polgári perrendtartást, a „másik oldalon ül”, azaz nem mediátorként gondolkodik, hanem a bírósági oldalról tudja nekünk elmondani, hogyan tud a két oldal hatékonyan együttműködni.  

A továbbképzésen való részvételért 10 pont jár, ezt a végén átadott Tanúsítvánnyal ismerjük el. A továbbképzésünk az Igazságügyi Minisztérium által bejegyzett továbbképzés.

A képzés díja: 11 000 Ft

Jelentkezés: www.mediatoroktatas.hu/jel

 

Az 5 órás továbbképzés első órájában előadást hallhattok majd a témáról, különösen ezekről a pontokról:

 

o   A válási mediáció meghatározása, a megegyezésen alapuló válás

o   A közös megegyezésen alapuló bontás, illetve az ezt megelőző mediáció során kötelezően felmerülő kérdéskörök

o   Megállapodás a szülői felügyelet jövőbeni gyakorlásáról

o   A szülői felügyeleti jogok és kötelezettségek

o   Megállapodás a közös szülői felügyeletről, vagy a felügyeleti jogok megosztásáról

o   Közvetítés a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránti perben, kötelező mediáció (?)

o   A gyermektartásdíj mértéke és módja

o   A megegyezés bírósági jóváhagyásának alapvető feltétele: a közös gyermek érdekeinek védelme

o   Néhány szó a keresetlevélről és a bírósági eljárásról

o   Kérdések és válaszok a résztvevők folyamatban lévő vagy lezárt mediációs ügyei kapcsán

  

Ezt követően pedig kiscsoportos gyakorlat, esetmegbeszélés, konzultáció, tapasztalatcsere lesz.

6. Esetmegbeszélés - továbbképzés 

Várható időpont: 2019. december XX., szombat délelőtt, 9-14 óráig.

Meghívott előadónk: Dr. Vajna Virág, mediátor, szenior tréner

Róla bővebben itt olvashattok.

A továbbképzésen való részvételért 10 pont jár, ezt a végén átadott Tanúsítvánnyal ismerjük el. A továbbképzésünk az Igazságügyi Minisztérium által bejegyzett továbbképzés.

A képzés díja: 11 000 Ft

Jelentkezés: www.mediatoroktatas.hu/jel

 

A tervezett szombat délelőtt a következőképpen épül fel: 

 1. Dr. Vajna Virág bemutatkozása és szakmai összefoglalója, felvezetés

 2. Kiscsoportos interaktív gyakorlat, igény szerint választunk az alábbiakból:

  1. Saját mediációs esetek

  2. Mindennapi élethelyzeteink: esetek megosztása és egy kiválasztása

  3. Egy hozott szimulált eset eljátszása

 3. Visszajelzés nagycsoportban

Dr. Vajna Virág az egyik legnagyobb és legrégebbi tapasztalattal bíró mediátor-kollégánk, aki párkapcsolati/válási/családi/iskolai és közösségi ügyekben egyaránt jártas, és napi szinten alkalmazza a mediáció módszertanát. Virág tanácsai és tapasztalatai nagyban segítették saját mediátorképzésünk kialakítását, szakmai és módszertani visszajelzései saját gyakorlatunk számára is sokat jelentenek. 

E továbbképzésünk nemcsak azok számára lehet érdekes, akik már most is aktívan mediálnak, hanem akik - bár a gyakorlatban (egyelőre) nem mediálnak - azzal az érzéssel zárták a mediációs képzést, hogy e szemlélet sokat segít számukra a mindennapok kommunikációs és kapcsolati helyzeteinek megértésében, konstruktív előremozdításában, és szívesen vesznek részt olyan gyakorlati továbbképzésen, ahol a mediációs szemlélet mindennapi alkalmazásait helyezzük a fókuszba. 

Célunk e fél nappal újra találkozni, feleleveníteni a tanultakat és együtt ránézni a saját életünkben tapasztalt, sikeres vagy éppen elakadt kommunikációs helyzeteinkre, ill. mindezek tudatosításával közösen gondolkodni a mediáció mindennapi alkalmazhatóságán.

Olyanok jelentkezését is várjuk, akik - ha nincs is mediációs praxisuk - szívesen osztanak meg egy konfliktusos helyzetet vagy helyzeteket saját mindennapjaikból kiscsoportban.   

Terveink szerint ezeket a továbbképzéseket mind, évről évre megismételjük. Ugyanazon típusú továbbképzésen is van értelme újra részt venni, hiszen változik a jogi környezet is, és a feldolgozandó esetek, a behozott tapasztalatok, elakadások is mások-máshol lesznek.