Dr. Fellegi & Winkler

mediátor képzés

Intenzív, akkreditált mediátor képzés

a professzionális és tudatos konfliktuskezelésért

KÉPZÉSI IDŐPONTOK ITT

Következő Mediátor alapképzés: 2020. január 20-22.

Következő FÉLNAPOS továbbképzés: 2019. november 9. VÁLÁSI MEDIÁCIÓ (Dr. Ferenczy Annamária)

üzleti mediáció 3 NAPOS továbbképzés: 2020. február 27-29. (Dr. Kertész Tibor)

Itt jelentkezhet.

Egyetemi vagy intenzív képzést válasszak?

 Ez természetesen öntől függ.

 Azonban több egyetem mediátorképzésének kidolgozójaként és oktatójaként, talán tudunk pár támpontot adni a megfelelő döntéshez. Természetesen ezek valamelyest szubjektív szempontok részünkről, a képzési piac alakulásával pedig folyamatosan változik az elérhető képzések köre. Mégis, kísérletet teszünk arra, hogy a következő pár gondolattal igyekezzünk naprakészen és tárgyilagosan információt adni az intenzív és egyetemi/főiskolai képzések közötti különbségekről.

 Amit legfontosabbnak tartunk: a mediátorrá válás útján a leghatékonyabb tanulási helyzetnek azt tekintjük, amikor lehetőség van a gyakorlati tapasztalatszerzésre, saját magunk kipróbálására (saját élmény), mindezt kiscsoportos, biztonságos és önreflexióra is teret teremtő közegben.

 Az intenzív képzések általában a fenti célokat tartják elsődlegesnek a csoportok kialakításával és a csoportos tanulás folyamatában. A hangsúlyok pedig: próbáljuk ki, tapasztaljuk meg, értsük meg és utána nézzük meg, mit mond erről a „tudomány”.

 Ehhez képest a több (többnyire 4) féléves egyetemi és főiskolai képzések számos egyéb háttérismeretbe is betekintést nyújtanak a különböző tantárgyak által. Mindezzel mindenképpen szélesítik a hallgatók látókörét, ismereteit, azonban e tárgyak a mediációs tapasztalatszerzéshez nem okvetlenül kapcsolódnak. Az egyetemi képzések legtöbbször kéthetente péntekenkénti és szombatonkénti órák során vezetik végig a hallgatókat. Az egyes napok során több tantárgy keretén belül, több oktatóval is találkozhatnak a hallgatók, míg az intenzív képzésen két tréner van végig a csoporttal ált. 3+3+1 napban.

 A mediátorrá válás útján az alapképzést csupán egy első lépésnek tekintjük. Az utána kialakuló önálló praxis, a befutó esetek során szerzett saját tapasztalatok, a szupervízió és az ezek során történő folyamatos önreflexió együtt eredményezheti a hiteles mediátorrá válást.

Tehát míg az alapképzés (akár egyetemi keretek között, akár intenzív formában) elengedhetetlen, legalább ekkora hangsúllyal érdemes tervezni és készülni a képzést követő praxis-kialakításra, továbbképzési lehetőségekre is.

Az intenzív képzés 7 napos (általában alapképzésre (3 nap), haladó képzésre (3 nap) és szupervízióra bontva), míg az egyetemi/főiskolai mediátor képzések általában 4 félévesek.

Az intenzív jelleg miatt a csoportok egységesek, a hiányzások kivételesek és fejenként nem több mint 10%. E formával hatékonyan kialakítható az „állandó” csoport, amely alkalmasabb lehet a támogató, biztonságos légkörre is.

Az intenzív képzés árai általában 180 000 – 250 000 Ft között vannak, míg a négyszemeszteres képzések árai jellemzően 500 000 Ft körül vannak. Az akkreditált képzések feljogosítanak a közvetítői listára való jelentkezésre.

 

Melyik képzés ad hivatalos mediátori végzettséget?

Ha ön hivatalos mediátor szeretne lenni, akkor jelentkeznie kell az Igazságügyi Minisztérium közvetítői listájára. Ide azok jelentkezhetnek, akik amellett, hogy felsőfokú végzettséget, ezen a területen szerzett ötéves szakmai gyakorlatot, és büntetlen előéletet tudhatnak magukénak, elvégeztek egy Igazságügyi Minisztérium által is elismert mediátorképzést. Ezek általában a 7 napos, intenzív képzések, de itt is fontos ellenőriznie, hogy a képzést az IM elismeri-e. A dr. Fellegi & Winkler-féle mediátorképzés akkreditált is és az IM által is elismert, a nálunk végzett hallgatók jelentkezhetnek a közvetítői listára. A többszemeszteres egyetemi vagy főiskolai képzések is többnyire olyan végzettséget adnak, amely megfelel az akkreditált és IM-által elismert képzéseknek, de erről mindenképpen érdemes a képzés megkezdése előtt tájékozódni, mert vannak képzések, amelyek nem adnak ilyen tanusítványt.

 

 Mennyibe kerülnek a különféle képzések?

Az intenzív képzés árai általában 180 000 – 250 000 Ft között vannak, míg a négyszemeszteres képzések árai jellemzően 500 000 Ftkörül vannak.

 

 Mit lehet 7 nap alatt megtanulni, ha 4 féléves mediátorképzés is van?

Tulajdonképpen minden olyan ismeretet, amely szükséges ahhoz, hogy bárkiből jó mediátor lehessen. De nem lesz mindenkiből jó mediátor, sőt mediátor sem. Ennek eldöntéséhez gyakorlati tapasztalatokra van szükség.